شماره‌ی ثبت101139
نام سندنصب و برپاسازي سرورهاي لينوكس ن.1
مؤلفآلن باغوميان
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتز0 89
قیـمت