شماره‌ی ثبت101138
نام سندبرترين تكنيكهاي photoshop
مؤلفاسكات كلبي
مترجمحسن محمدي -حسين محمدي
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتت0 89
قیـمت