شماره‌ی ثبت101137
نام سندگرافيك رايانه اي ن.2
مؤلفدونالد هيرن
مترجمقلي زاده
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتت0 89
قیـمت