شماره‌ی ثبت101132
نام سندبرنامه نويسي به زبان اسمبلي ن.1
مؤلفسپيد نام
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتت0 89
قیـمت