شماره‌ی ثبت101131
نام سندشبيه سازي سيستمهاي پيوسته
مؤلفقاسم آقايي
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتت0 89
قیـمت