شماره‌ی ثبت101126
نام سندطراحي و پياده سازي سيستم عامل
مؤلفاندروتانن باوم-آلبرت وودهال
مترجمدهقان - زارع پور
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتت0 89
قیـمت