شماره‌ی ثبت101107
نام سندكتاب ارشد-نظريه زبانها و ماشينها
مؤلفمقصودي -سهرابي
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتن0 89
قیـمت