شماره‌ی ثبت101087
نام سندكنكور ارشد مهندسي كامپيوتر
مؤلفنيكوكار - مقسمي -برومند نيا
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتع0 89
قیـمت