شماره‌ی ثبت101079
نام سندتحليل ماشينهاي الكتريكي
مؤلفپال.سي.كراوز
مترجمسقائيان نژاد-حسن نيك
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشت-چ00
قیـمت