شماره‌ی ثبت101074
نام سند30 آزمون ساختمان داده ها كارداني به كارشناسي
مؤلفمقسمي - عادلي نيا - يوسفي - رض
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتغ0 89
قیـمت