شماره‌ی ثبت101058
نام سندكنكور ارشد مهنسي كامپيوتر و IT ن.1
مؤلفمهر بخش -شفيعي
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتع0 89
قیـمت