شماره‌ی ثبت101026
نام سندمقدمه اي بر مخابرات ديجيتال و كاربردهاي آن
مؤلفشيرواني مقدم
مترجم
موضوع اصلیمخابرات
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتل00 89
قیـمت