شماره‌ی ثبت101018
نام سندمحاسبات رياضي با نرم افزار maple
مؤلفنوراله موسوي
مترجم
موضوع اصلیرياضي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتژ0 89
قیـمت