شماره‌ی ثبت101015
نام سندكتاب ارشد-آناليز عددي
مؤلفامير فخريان
مترجم
موضوع اصلیرياضي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتژ
قیـمت