شماره‌ی ثبت101014
نام سندآناليز رياضي
مؤلفتام-م-اپوستل
مترجمعالم زاده
موضوع اصلیرياضي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتژ0 89
قیـمت