شماره‌ی ثبت101011
نام سندتشريح كامل مسائل آمار مهندسي
مؤلفباوكر -ليبرمن
مترجماكبري
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتط0
قیـمت