شماره‌ی ثبت100999
نام سندراهنماي معادلات ديفرانسيل معمولي ج2 ن.1
مؤلفبويس،ديپريما
مترجميعقوبي فر
موضوع اصلیرياضي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشته00 89
قیـمت