شماره‌ی ثبت100997
نام سندتحقيق در عمليات ن.5
مؤلفعادل آذر
مترجم
موضوع اصلیتحقيق در عمليات
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ5
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتم
قیـمت