شماره‌ی ثبت100987
نام سندبرنامه ريزي خطي ن.1
مؤلفبازارا-جارويس-شرالي
مترجماسماعيل خرم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتم 89
قیـمت