شماره‌ی ثبت100980
نام سندكتاب ارشد مدارها الكتريكي ج1
مؤلفكارو زرگر
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح00
قیـمت