شماره‌ی ثبت100976
نام سندكتاب ارشدتئوريهاي مديريت ج1
مؤلفصفرزاده-منصوري
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتل 89
قیـمت