شماره‌ی ثبت100975
نام سندبازارهاي برق و عمليات سيستمهاي قدرت
مؤلففرد .آي.دني-ديسموكيس
مترجمجورابيان-رئيس زاده
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتب00 89
قیـمت