شماره‌ی ثبت100974
نام سندبررسي سيستمهاي قدرت
مؤلفاستيونسون گرنجر
مترجممحمود دياني
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتب00 89
قیـمت