شماره‌ی ثبت100969
نام سندايمني برق الكتريسيته ساكن،جاري،صاعقه
مؤلفاحمد قاسمي
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتچ00 89
قیـمت