شماره‌ی ثبت100966
نام سندطراحي سيستمهاي مكانيكي و الكتريكي در ساختمان
مؤلفويليام ك .ي.تائو-ريچارد.جينس
مترجمديو سالار
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتچ00 89
قیـمت