شماره‌ی ثبت100965
نام سندسيستمهاي بيدرنگ
مؤلفولفگانك آ.هالانگ-كريستف ام.ساچ
مترجممحمدي
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتظ0 89
قیـمت