شماره‌ی ثبت100964
نام سندمنطق فازي وشبكه هاي عصبي
مؤلفاس.وي.كارتالوپوس
مترجمجورابيان -هوشمند
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتچ00 89
قیـمت