شماره‌ی ثبت100963
نام سندشبكه هاي عصبي مصنوعي
مؤلفرابرت جي.شالكف
مترجمجورابيان
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتچ00 89
قیـمت