شماره‌ی ثبت100961
نام سندتشريح كامل نظريه اساسي مدارها وشبكه ها ج1و2 ن.1
مؤلفارنست كوه-چارلز دسو
مترجممحمد صادق جوادي
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتچ00 89
قیـمت