شماره‌ی ثبت100959
نام سندمباني احتمال ن.1
مؤلفپاسائيان-همداني
مترجم
موضوع اصلی
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتط
قیـمت