شماره‌ی ثبت100958
نام سندنظريه اساسي مدارها وشبكه ها ج1و2 ن.2
مؤلفارنست كوه -چارلز دسو
مترجمجبه دار
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتچ00 89
قیـمت