شماره‌ی ثبت100953
نام سند30 آزمون توليد،انتقال وتوزيع انرژي الكتريكي
مؤلفشادكام انور
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتچ0 89
قیـمت