شماره‌ی ثبت100951
نام سنددرس و كنكور ابزار دقيق وكنترل صنعتي
مؤلفشادكام-شفيعي
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح00
قیـمت