شماره‌ی ثبت100947
نام سند30 ازمون مدارهاي الكتريكي كارداني به كارشناسي
مؤلفشادكام انور
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح00 89
قیـمت