شماره‌ی ثبت100940
نام سنددرس و كنكور ماينهاي الكتريكي ج1و2 كارداني به كارشن ن.1
مؤلفشادكام انور
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح00
قیـمت