شماره‌ی ثبت100934
نام سندماشينهاي ، محركه ها، سيستم هاي قدرت ج1و2 ن.2
مؤلفتئودر ويلدي
مترجمسعيدلسان
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتك0 89
قیـمت