شماره‌ی ثبت100929
نام سندمباني ماشين هاي الكتريكي
مؤلفاستفن ج. چاپمن
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتك00
قیـمت