شماره‌ی ثبت100928
نام سندراهنماي ساده تحليل و طراحي مدارهاي الكترونيك ج1
مؤلفپريسا حنيفه
مترجمتقي شفيعي
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح0 89
قیـمت