شماره‌ی ثبت100927
نام سندسيستم هاي انتقال جريان متناوب انعطاف پذير facts
مؤلفجورابيان - قره پتيان - ا
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح0 89
قیـمت