شماره‌ی ثبت100923
نام سندمبدل الكترومكانيكي
مؤلفسوسولينكوف
مترجمجعفر شفيعي
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح0 89
قیـمت