شماره‌ی ثبت100921
نام سندالكترونيك ج4
مؤلففرانسيس ميلسان
مترجمعقل آرا
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح0 89
قیـمت