شماره‌ی ثبت100917
نام سندشبيه سازي مدارهاي الكترونيك قدرت با matlab
مؤلفزيداله بابايي
مترجمعلي اكبرمطيع
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح0 89
قیـمت