شماره‌ی ثبت100915
نام سندالكترونيك ليزر
مؤلفجوزف تامس وردين
مترجمفرشي - نبي
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح0
قیـمت