شماره‌ی ثبت100913
نام سندمباني مهندسي برق
مؤلفآي . مكنزي اسميت
مترجمرزاز
موضوع اصلی
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتچ00 89
قیـمت