شماره‌ی ثبت100912
نام سندسيستمهاي كنترل
مؤلفبنجاس كو
مترجمكافي
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتالف00 89
قیـمت