شماره‌ی ثبت100903
نام سندمعلومات عمومي مديريت ن.2
مؤلفداور ونوس - مهرداد پرچ
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتم00 89
قیـمت