شماره‌ی ثبت100899
نام سندايزو 9001 و تي.اس1649 ن.2
مؤلفرضا مهربان
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتم00 89
قیـمت