شماره‌ی ثبت100894
نام سندتشريح مسائل مباني احتمال ن.1
مؤلفشلدون راس
مترجمحسين پناهي
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتط0
قیـمت