شماره‌ی ثبت100893
نام سندمديريت پروژه در چهار چوب مديريت كيفيت جامع
مؤلفرضامهربان
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتت00 89
قیـمت