شماره‌ی ثبت100883
نام سندزبان تخصصي حسابداري ارشد ن.2
مؤلفمحمد علي جلالي
مترجم
موضوع اصلیزبان
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتالف0 89
قیـمت